Uukuniemi-seura ry

Rakkaudesta rajan halkomaan pitäjään

Uukuniemi-juhlat 3.-4.7.2021
Perinteestä voimaa


Uukuniemi-juhlat järjestetään Uukuniemen kirkkomäellä ja Pitäjäntuvassa heinäkuussa 3.-4.7.2021.
Lauantaina 3.7.2021 pidetään "Uukuniemi - arkeologinen"
-näyttelyn avajaiset klo 10.15 ja Uukuniemi-seuran vuosikokous klo 11.15.
Sunnuntaina 4.7. on vuorossa juhlamessu klo 10 ja pääjuhla klo 13.30.
Juhlat toteutuvat koronatilanteen rajoitukset huomioiden.
Ohjelma liitteessä kotisivun alareunassa.

Uusittu keittiö ja
uusi jäsensihteeri


Uukuniemi-seuran hallituksen kokouksessa 13.11.2020 jäsensihteerin tehtävät siirtyivät Eila Pennaselta Pekka Muukkoselle. Seura kiittää Eilaa pitkäaikaisesta rahastonhoitajan ja jäsensihteerin työstä. Jäseniä pyydetään ilmoittamaan muuttuneet henkilö- ja rekisteritiedot Pekalle, jotta rekisteri pysyy ajantasalla. Pekan yhteystiedot löytyvät hallitus-kohdasta.
Hallitus kiitti myös Pitäjän Timpuria Pitäjäntuvan keittiöremontin erinomaisesta toteutuksesta.

Seuran vuosikokous
ja kesätori 25.7.2020


Uukuniemi-seuran kesätori järjestetään 25.7.2020 kello 9-10 Uukuniemen kirkkomäellä torialueella. Torilla myydään seuran tuotteita, mm. uutta pitäjäviiriä ja kurjenkellokortteja.

Kutsu vuosikokoukseen

Uukuniemi-seuran vuosikokous järjestetään toritapahtuman jälkeen 25.7.2020 alkaen kello 10.30. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen alussa seuran edustajat vievät kukkatervehdykset sankarivainajien ja lottien muistomerkeille.
________________________________________________________________
Eini Karhulahden piirongin tarina

Eini Karhulahti voitti evakkokuvakisan oheisella kuvalla ja tarinalla

Peilkuapin evakkomatkat


Eini Karhulahti 24.6.2019
"Mie oon peilkuappi, jotku sannoo minnuu piirongiks, jotku senkiks, mut tässä Pölläsiin perreessä mie on vua kuappi. Ikkee miulla on jo kaheksankymmentäyks vuotta. Miut on tehty Elisevuaran muatallousopistossa, ko Pölläsen Anna-Liisan ja Pekan nuorin poika Uuno käv siellä ja tul herraks lopuks elämeesä. Sammaa aikaa hiä tek sivustaveittävän puusängynki, mut se on jo toine assii. Kuorma-autollaha ne tais meijät sieltä Kurkijoilta Juakkiman ja Sortavalan kautta tuuva sinne Uukunieme Patavuaraa, Kitteejoin vierelle.
Ehä mie ehtint olla siellä ko vajjaat kaks vuotta, ko tul miäräys, jot kaikkiin ol lähettävä sieltä pois. Ikävähä se ol lähtii, ko pittiit minnuu nii hyvänä, mummoki ol iha ylpii siitä, ko häne poikasa sellasen tek. Minnii Aino paraht itkemää, ko ei hiä ymmärtänt, miks sitä pit lähtii ja mite kaik suahaa mukkaa, ko ei ollu aikasempii kokemuksii. Mummo sano topakasti, jot kaik tavarat pannaa kuapin ja sängyn luatikoihi. Sinne hyö sit pan, mitä vuatteita sitä ol ja vähä astiiloita. Ja ukko ainuuna miehenä eikö kulettammaa niitä hevosilla Ännikkää päi. Ja sitte Pyhäjärve jiä rantuu kirkonkyllee päi. Eihä muute, ko pakkasta ol melkei nelisekymmentä astetta ja lunta ol paljo. Naiset ja lapset laitettii ommii aikojaa matkalle iha jalan, mut mummo ei jättänny miestää Pekkoo. Pere erkaantu jo lähtiisä toisistaa ja tapas toisiisa vasta viikkoje jälkee jostai Kesälahe tienoilta. Aino sai hevoskyyvin jiän poikki tuleva tyttösä apelta, ko linja-autuu ei näkynny. Ristrannasta hiä kanto just kaksvuotta täyttänyttä Ievoo sylissää, eikä mihikää piässy sissee eikä mahtunukkaa.
Enempee mie en tästä eestaas kulkemisesta kirjota, ko sen tarinan voi lukkii netistä, kuka vai ossoop ehtii sitä. Pittää vua kirjuttoo ”Hilkka Raassina” ja sieltä löytyyp miunki matkat olumpiavuotee asti. Siihe männessä ol perreelle jo tapahtunna monenlaista: ukko ol kuollu ja tyttölöistä kaks vanhinta ol muuttant seinän tuakse, hyö ko löys miehesä nii läheltä. Kolme kertoo minnuu on siellä kartanollaki siirrelty, ko pit vua siirtyy pienempii asuntoloihe, ko toisiin perreet tuas vua suuren. Mut se muutto sillo Kiirastorstaina iha uutee talloo Pikkuvuaraa ol kyllä iha vuoralline. Ol rospuuttoaika ja miut hilattii korkiille kolkottikärrin kyytii. Mie heiluin ja hutajin, mut en kuatunu enkä puonnu kyyvistä, vaik vähä äkkinäine Inka-hevone vähä nykiki.
Sielläki mie sain olla parraatipaikalla iha siihe asti, ko Aino ja Toivoki kuolvat pois. Hyö assuit vähä aikoo kirkolla, mut minnuu sinne ei hilattu, ko kaik juhlatki piettii eillee siellä. Kellekää mie en mahtunnu, vaik haluja ois ollu. Lopuks miut pantii rattorin kyytii ja vietii kalliin kuppeese pienee punasee mökkii, missä Pölläsiin nuorimmalla, Einillä, ol kesämök. Ja muutama vuuve perästä ko hyö luajens mökkiisä, ni mie piäsi sielläki iha näkösälle paikalle. Nyt vua miun luatikoissain on vähä hienompii tavarloita ko evakkoreissuilla. Kaks suurta luatikkoo on täynnä kaikenlaisii joululiinoja ja muissakii vähä parempii tavarloita. Se oikiin puolimmaine yläluatikko on vieläkii lukossa, mut nyt siellä ei ennää oo sitä pistoolii, mikä pelast Toivon sovassa ja millä se myöhemmi ampu jouluks sikoja.
Sen mie voin vua sannuu, jot mie oon kulkennu Suomii ristii rastii enemmä ko mon muu suomalaine. Mie oon nii tukevoo tekkoo, mitä lie painavoo koivuu kaik luatikotki, jot heikommat ei jaksa ies liikuttoo minnuu, niiko tuo miun nykyne emäntäkkii. Eikä ies peil oo särkeytynnä. Mie oon elläissäin kulkenu hevosiin reissä ja kärrilöissä, junissa ja ruumissa. Suapha nähä, kuka miut sitte seuraavaks perrii, Syntymästäin lähtiin Ainon ja Toivon jälkeläisii on nyt 85 henkii, nuorin vasta vajjaat viis kuukautta. Samalla on jo kuuves polvi mänössä Patavuaralta alkai."

U U K U N I E M I - J U H L A 29. – 30.6.2019
teemana ” E V A K O T ”


Evakkoaihe kosketti yleisöäUukuniemi-juhlat 29.-30.6.2019 kokosivat jälleen Uukuniemen kirkkomäelle runsaat 500 Uukuniemen ystävää. Ohjelmassa keskittyttiin evakko-aiheeseen. Koskettavat muistot ja tarinat yhdistyivät asiatietoon alueen evakuoinnista ja pääjuhlapuhuja Jari Sinkkosen juhlapuheen aiheeseen evakkouden sukupolvivaikutuksista.
Lauantain Pitäjäntuvan tilaisuudessa katsottiin herkistävä Evakko-elokuva kannakselaisen perheen evakkokokemuksista. Uukuniemeläinen Martti Sihvonenkertoi muistoja omasta evakkotiestään.

Ansiomerkkejä vuosikokouksessa


Uukuniemi-seuran vuosikokouksen aluksi palkittiin Karjalan Liiton hopeisella ansiomerkillä vapaaehtoistyöstä Leena Berg, Erkki Lemetyinen ja Jouni Suppola sekä pronssisella ansiomerkillä Anneli Haverinen, Aili Jääskeläinen, Salme Kandolin ja Juhani Saharinen.
Vuosikokouksessa varapuheenjohtaja Jouni Suppola valittiin jatkamaan uuden kaksivuotisen puheenjohtajakauden. Puheenjohtaja Erkki Lemetyinen oli valittu vuoden 2018 kokouksessa kaksivuotiskaudelle.
Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Harri Kylliäinen ja Riitta Katko. Heidät valittiin uudelleen. Uudeksi varajäseneksi valittiin Merja Karjalainen Kesälahdelta.
Hallituksen kokoonpano 2020: pj. Erkki Lemetyinen, Jouni Suppola
jäsenet: Eeva-Liisa Hirvonen, Sakari Hämäläinen, Veikko Junna, Salme Kandolin, Riitta Katko, Harri Kylliäinen
varajäsenet: Leena Berg, Merja Karjalainen, Maria Pirhonen. Rahastonhoitajana jatkaa Eila Pennanen.

Muistelo-konsertti Biisoniareenalla


Lauantai-illan päätti suuren suosion saanut Muistelo-orkesterin konsertti Juholan Biisoniareenalla.
Sunnuntain juhlamessussa saarnasi rovasti Osmo Kapanen , itsekin Uukuniemen evakkotaipeleenn kokenut. Messua seurasi kunniakäynti sankarihautausmaalla, jossa puheen piti Maaret Berg-Tynkkynen . Airueina olivat hänen poikansa Pyry ja Tuisku Parikkalan Ilvekset -partiolippukunnasta.
Pääjuhlan tervehdyssanat lausui vpj. Jouni Suppola, Parikkalan kunnan tervehdyksen toi juhlaan kunnanjohtaja Vesa Huuskonen, juhlapuheen piti LT, lastenpsykiatrian dosentti Jari Sinkkonen. Musiikista vastasivat Parikkala-kvartetti, Marja-Leena Luumi sekä kanteleensoittaja Aino Vuolli
Marja Holli esitti Hilkka Raassinan muistelon Serkusten evakkomatkat. Sakari Hämäläinen piti esityksen Uukuniemen alueen evakuoinneista. Päätössanat lausui pj. Erkki Lemetyinen.

Kuvakilpailun voitto ratkesi


Uukuniemi-seuran järjestämässä sosiaalisen median evakko-aiheisessa kuvakilpailussa valittiin voittajaksi Eini Karhulahden kuva evakkomatkan kokeneesta piirongista. Kuvaan liittyi värikäs tarina piirongin vaiheista. Kuvakilpailun aihe kiinnosti, mutta osanottoa arkailtiin ilmeisesti kilpailun tarkkojen ohjeiden takia.

HUOM Puheet liitteinä sivun alareunassa

--------------------------------------------------
L a u a n t a i
9.00 – 10.00
JUHLATORI JA AAMUKAHVIT
Pitäjäntuvan pihalla

14.00 – 16.30
Elokuva EVAKKO (vuodelta 1956, ohj. Ville Salminen)
Pirkko Filhlman itku evakkoäidille
Uukuniemeläisten evakoiden muistoja
muistelijoina Anja Kukkonen ja Martti Sihvonen
Pitäjäntuvassa puhetta johtaa pj. Erkki Lemetyinen

16.30 – 17.30
UUKUNIEMI-SEURAN VUOSIKOKOUS
Pitäjäntuvassa

Kahvila auki 13.30 – 18.00 Pitäjäntuvan pihalla

19.00 – 20.30
KONSERTTI: MUISTEL0- ORKESTERI
Erkki Luumi & kumppanit
Juholan Biisoniareena, yläkerta
Liput 10 euroa, arpajaiset

S u n n u n t a i
9.00 – 10.00
AAMUKAHVIT
Pitäjäntuvan pihalla

10.00
JUHLAMESSU
Uukuniemen kirkossa
Saarna: rovasti Osmo Kapanen
Liturgi:rovasti Erkki Lemetyinen
Parikkala-kvartetti
Kanttorit: Tatjana Kortelainen ja Anne Moilanen

11.30
KUNNIAKÄYNTI SANKARIHAUTAUSMAALLA
Lippulinna,
Seppelten lasku
Puhe: Maaret Berg-Tynkkynen
Airueet: Pyry ja Tuisku Tynkkynen
Musiikkia: Parikkala-kvartetti

12.00 RUOKAILU
Pitäjäntuvan pihalla

13.30 PÄÄJUHLA
Juhlamäellä
Karjalaisten laulu, yleisö
Tervehdyssanat
vpj. Jouni Suppola
Parikkalan kunnan tervehdys
kunnanjohtaja Vesa Huuskonen
Parikkala-kvartetti
Uukuniemen evakot
- Tietoja uukuniemeläisten evakuoinnista
- Hilkka Raassinan kertomus ”Serkusten evakkomatkat”, Marja Holli
- Evakon laulu (Veikko Lavi)
Marja-Leena Luumi
Kantelemusiikkia
Aino Vuolli
Juhlapuhe
Evakoiden kokemukset sukupolvikokemuksena
LT, lastenpsykiatrian dosentti
Jari Sinkkonen
Parikkala-kvartetti
Päätössanat
pj. Erkki Lemetyinen
Maamme laulu, yleisö

Tervetuloa!
Talkoot torstaina 27.6.2019 klo 15
Uukuniemeä esiteltiin Karjala-talolla


Uukuniemi seura esitteli kotipitäjäänsä Karjala-talolla Helsingissä 17.10.2018 runsaslukuiselle yleisölle.Puheenjohtaja Erkki Lemetyinen piti elävän esityksen, jota täydensi varapuheenjohtaja Jouni Suppolan kuvaesitys.Tilaisuus liittyi pitäjäyhdistysten esittelysarjaan.

-----------------------------------------------

Lottien työ sai ansaitsemansa arvostuksen


Uukuniemi-juhlat 30.6.-1.7.2018 kokosivat Pitäjäntuvan juhlamäelle ja Uukuniemen kirkkoon runsaan jouhkon Uukuniemen ystäviä. Perinteisessä ohjelmassa muistettiin erityisesti Uukuniemen lottien ja naisten työtäja osallistumista sota-ajan ponnistuksiin. Aihe oli esillä kirkossa pidetyssä lauantain tilaisuudessa, jossa juhlapuheen piti Suomen Lottaperinneliiton pj Kaija Vesala. Päätössanat piti Suomen Marttaliiton pj (1.1.2012 - 24.4.2018) Lea Sairanen. Lottaperinneliiton huomionosoituksen vastaanotti lottana toiminut 97-vuotiasToini Saharinen . Runon esitti Rauni Suutarinen.
Uukuniemi-seura pystytti kirkkotarhaan Uukuniemen lottien muistomerkin. Etelä-Karjalan Lotta Svärd -perinne ry:n hallituksen jäsen Heidi Huuskonen piti paljastuspuheen.
Tunnelmallinen Karjalaisen kansan messu soi kauniisti lauantai-iltapäivän päätteeksi Uukuniemen kirkossa Parikkalan kuorojen esittämänä.
Iltaohjelman päätti ”Sulle salaisuuden kertoa mä voisin” -sota-ajan laulujen konsertti Juholan Biisoniareenalla. Puhallinorkesteri Saimaan laulusolistina oli Maarit Honkanen
Sunnuntain juhlajumalanpalveluksen jälkeen seurasi kunniakäynti sankarihautausmaalle, jossa puheen piti kunnanjohtaja Vesa Huuskonen. Musiikista vastasi Parikkala-kvartetti.
Pääjuhlan tervehdyssanat lausui Mirja Ulmanen, Parikkalan kunnan tervehdyksen toi kunnanvaltuuston puheenjohtaja Marjatta Laukkanen, juhlapuheen piti maakuntaneuvos Matti Viialainen aiheesta Etelä-Karjalan ja pitäjien tulevisuus ja musiikkista vastasi duo Susan Aho & Mika Venhovaara ja Parikkala-kvartetti.
Vuosikokouksessa puheenjohtaja Erkki Lemetyinen valittiin jatkamaan uuden kaksivuotisen puheenjohtajakauden. Varapuheenjohtaja Jouni Suppola oli valittu vuoden 2017 vuosikokouksessa kaksivuotiskaudelle.
Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Veikko Junna ja Salme Kandolin. Heidät valittiin uudestaan kaksivuotiskaudeksi. Hallituksen jäsen Petri Tiaiselle myönnettiin pyynnöstä ero ja hänen tilalleen valittiin Sakari Hämäläinen, joka oli edellisen kauden varajäsenenä. Varajäsen Jouko Sihvonen oli ilmoittanut, ettei ole käytettävissä varajäsenenä. Uudeksi varajäseneksi valittiin Maria Pirhonen Hallituksen kokoonpano 2019: Pj. Erkki Lemetyinen, varapj. Jouni Suppola, jäsenet: Eeva-Liisa Hirvonen, Sakari Hämäläinen, Veikko Junna, Salme Kandolin, Riitta Katko, Harri Kylliäinen, Jouni Suppola varajäsenet: Leena Berg, Maria Pirhonen. Rahastonhoitajana jatkaa Eila Pennanen.
Puheet liitteenä aivan sivun alareunassa liiteosuudessa.
____________________________________________________________________

Osallistu pitäjänkukkaäänestykseen


Uukuniemi-seura järjestää Uukuniemen pitäjänkukkaäänestyksen. Äänestykseen on valittu 10 tyypillistä Uukuniemellä esiintyvää luonnonkukkaa. Äänestää voit kesällä seuran tilaisuuksissa
tai paikkakunnan palvelupisteissä sekä postitse tämän sivun alareunassa liitekohdassa olevan Pitäjänkukkaäänestys-liitteen ohjeiden mukaan. Kaikki äänestäneet osallistuvat arvontaan, jossa on kolme palkintoa. Tulos julistetaan 22.7.2018 seuran Ilomantsin retkellä. Tutustu oheiseen liitteeseen ja äänestä suosikkiasi.

Oheisena Eeva-Liisa Hirvosen 21.5. Uukuniemellä kuvaama kevätlinnunherne, joka on yksi äänestettävistä kukista.
___________________________________________________________________

Uukuniemi-juhlien 2018 koko ohjelma


Uukuniemi-seura
13. toukokuuta ·
Tervetuloa Uukuniemi-juhlille 2018!

Juhlien teemalla kunnioitetaan uukuniemeläisten lottien työtä. Lauantain ohjelmassa on myös sota-ajan laulujen konsertti Juholan Biisoni Areenalla ja siihen liittyvä lottakanttiini.

U U K U N I E M I – J U H L A T 3 0. 6. – 1. 7. 2 0 1 8
L a u a n t a i

9.00 – 11.00
AAMUTORI JA AAMUKAHVIT
Pitäjäntuvan pihalla
Juhlaväen vastaanottajat Erkki Lemetyinen ja Veikko Junna
11.00 – 11.45
UUKUNIEMI-SEURAN VUOSIKOKOUS
11.45 – 13.00
RUOKAILU JUHLAMÄELLÄ

13.30 – 15.00
LOTAT, SUOMEN NAISTEN SUURI TARINA
Juhlamäellä
Tilaisuuden avaus, Salme Kandolin
Uukuniemen lotat:
Uukuniemeläisten lottien muistelmia, Irmeli Tiainen
Huomionosoitukset
Musiikkia, Duo Leila Luukkainen & Pentti Ojajärvi
Esitelmä: Lotat ja lottatyön merkitys, erityisesti sotavuosina
Suomen Lottaperinneliiton pj Kaija Vesala
Runo Minun isänmaani (Raili Malmberg), Rauni Suutarinen
Tilaisuuden päätös, Suomen Marttaliiton pj (1.1.2012 - 24.4.2018) Lea Sairanen

15.45 – 16.30
UUKUNIEMEN LOTTIEN MUISTOMERKIN PALJASTUS
Kirkkotarhassa
Liput
Lottavartio
Musiikkia, sopraano Annika Valkeapää
Puhe ja muistomerkin paljastus
Etelä-Karjalan Lotta Svärd -perinne ry:n hallituksen jäsen Heidi Huuskonen
Kukkien lasku

17.00
EHTOOLLISKIRKKO
KARJALAINEN KANSAN MESSU

Uukuniemen kirkossa

Liturgia ja puhe: rovasti Marja-Liisa Malmi
Kanttori:Tatjana Korpelainen
Parikkalan kuorot

19.00
KONSERTTI ”Sulle salaisuuden kertoa mä voisin” - sota-ajan lauluja Juholassa
Puhallinorkesteri Saimaa, laulusolistina Maarit Honkanen
Savonlinnan Teatterimyllyn Harmony Sisterseistä

Konsertin jälkeen levytanssit

Järjestäjä: Uukuniemi-seura
Paikka: Juholan Biisoni Areena, Kummuntie 273
Liput 10 euroa (paikanpäällä)

Alakerrassa Biisoni Areenan ravintolassa lottakanttiini klo 17.00 alkaen
(Saatavilla lottien ”muuripata” -keittoa, munkkeja ja muuta makeaa, juomia)

S u n n u n t a i

9.00-10.00
AAMUKAHVIT

10.00
JUHLAJUMALANPALVELUS

Uukuniemen kirkossa

Liturgia, saarna:
Kanttori: Tatjana Korpelainen

11.15
KUNNIAKÄYNTI SANKARIHAUTAUSMAALLA
Liput
Airueet
Musiikkia, Parikkala-kvartetti
Puhe: kunnanjohtaja Vesa Huuskonen
Seppelten lasku
11.45 – 13.00
RUOKAILU JUHLAMÄELLÄ

13.00
PÄÄJUHLA
Juhlamäellä

Karjalaisten laulu, yleisö
Tervehdyssanat, Mirja Ulmanen

Parikkalan kunnan tervehdys,
kunnanvaltuuston puheenjohtaja Marjatta Laukkanen

Musiikkia, Susan Aho (Värttinä) & Mika Venhovaara

Juhlapuhe: Etelä-Karjalan ja pitäjien tulevaisuus
maakuntajohtaja Matti Viialainen

Musiikkia, Parikkala-kvartetti

Päätössanat
Uukuniemi-seuran pj Erkki Lemetyinen

Maamme, yleisö

Juhlien rakentamistalkoot pidetään perjantaina 29.6.2018 klo 14 alkaen ja purkutalkoot maanantaina.
Tervetuloa myös talkoisiin!
_________________________________________________________________

Tervetuloa seuran tilaisuuksiin 2018!


- Talvisodan muistotilaisuus 13.3.2018
yhteistyössä
alkaa sankarihautausmaalla klo 13

- 20.5.2018 Kaatuneiden muistopäivä

- 18.-20.5.2018 Sotahistoriallinen matka
yhteistyössä (matka täynnä)

- Karjalan Liiton juhlat Kouvolassa 15.-17.6.2018
Yhteismatka suunnitteilla pääjuhlaan 17.6.
parikkalalaisten kanssa, yhteydenotot 29.5.2018 mennessä Tuija Poutaseen puh. 050 325 0489, kuljetuksen hinta 20 euroa.
https://www.karjalaisetkesajuhlat.fi/ohjelma.html

Uukuniemi-juhlat 30.6.-1.7.2018
Uukuniemen kirkkomäellä
Lotta-teema

- Seuran vuosikokous 30.6.2018 klo 11


- HUOM muuttunut aika: Kulttuurimatka Ilomantsiin 22.7.2018
Lisätiedot myöhemmin

- Kesätorit, joista toinen turvallisuus-teemalla

Tervetuloa osallistumaan!

______________________________________________________________


Pitäjäjulistus juhlisti Uukuniemi-juhlat 2017


Uukuniemi-juhlilla esitettiin juhlallisin menoin Uukuniemen pitäjäjulistus. Pro Kesälahti-seuran ja Kesälahti ry:n edustajat Erkki Lindeberg ja Raimo Oksman toivat juhlaan Kesälahden tervehdyksen. Pitäjäjulistuksen suorittivat Sakari Hämäläinen, Jouni Suppola, Salme Kandolin ja Markku Uimonen. Fanfaarin puhalsi trumpetisti Mikko Kuokka. Kaksipäiväinen juhla kokosi runsaat 400 osanottajaa. Ohjelmassa esillä oli mm. Uukuniemen ortodoksinen perintö. Juhlapuheen piti Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja Elli Aaltonen.
Juhlien esitelmät ja puheet liitteinä tämän sivun alareunassa.

Uukuniemi-juhlat 1.-2.7.2017
Uukuniemen kirkkomäellä

Seuran vuosikokous 1.7.2017 klo 11Ohjelma julkaistu Kesälehdessä ja
osoitteessa www.facebook.com/uukuniemi-seura/

Tervetuloa!
____________________________________________

Uukuniemi-seuran ja Vasukkaiden kesämatka
KEISARILLISEEN PIETARIIN
17.07.2017 – 19.07.2017


Tervetuloa mukaan!

Katso ohjelmaliite tämän sivun alareunasta.

___________________________________________________________________

Uukuniemi-juhlat 2016:
Härkästen/Härkösten sukukirja paljastettiinUukuniemi-juhlat kokosivat entisiä ja nykyisiä uukuniemeläisiä ystävineen Uukuniemen kirkonmäelle perinteiseen kotiseutujuhlaan 2.-3.7.2016

Opetusneuvos Anja Kukkonen on tehnyt merkittävän kulttuurityön kokoamalla sukukirjoja vanhoista uukuniemeläisistä suvuista jo kolmenkymmenen vuoden ajan. Tällä kertaa oli vuorossa Härkästen/Härkösten sukukirjan julkistus. Lauantaisessa kirjanjulkistusjuhlassa kuultiin suvun tervehdyksiä ja musiikkiesityksiä.(sivujen alareunassa liitteenä terveystieteiden tohtori Marja Härkäsen puheenvuoro).

Sotilasmestari res. Harri Kylliäisen esitelmä Ristlahden taistelusta 1941 kokosi kiinnostunutta kuulijakuntaa Pitäjäntuvan täydeltä.

Lauantain ehtoolliskirkossa kuultiin Tapani Nuutisen koskettava Karjalaisen kansan messu Aivina-kuoron esittämänä.

Lauantai-illan uutuus oli Uukkari soikoon -konsertti nuorisoseuran talolla, jonka seura järjesti yhteistyössä Uukuniemen nuorisoseuran ja Papinniemen leirintäalueen kanssa.

Sunnuntai aloitettiin juhlajumalanpalveluksella, jonka toimitti kirkkoherra Marja-Liisa Malmi. Musiikista vastasi lauluyhtye Akanat ja kanttorina toimi Petri Tiainen.

Sankarihaudoilla puheen piti Helena Hannonen, airuena toimivat Roosa Härkänen ja Tuomas Malkki, Uukuniemi-seuran seppeleen laskivat Eeva-Liisa Hirvonen ja Jouni Suppola.

Pääjuhlassa tervehdyspuheen piti seuran hallituksen jäsen Jouni Suppola, Parikkalan kunnan tervehdyksen toi kunnanjohtaja Vesa Huuskonen ja juhlapuheen piti urheilujohtaja Kalevi Ikonen (puhe kokonaisuudessaan liitteenä sivun alareunassa, tuoreimmat liitteet alimpana). Päätössanat piti seuran puheenjohtaja Erkki Lemetyinen. Musiikkia esitti Paula Präktig yhtyeineen.

Vuosikokous valitsi vuodenvaihteessa alkavalle puheenjohtajan kaksivuotiskaudelle puheenjohtajana jatkamaan Erkki Lemetyisen. Petri Tiainen jatkaa varapuheenjohtajana. Muut vuoden 2017 toimikauden hallituksen jäsenet ovat Eeva-Liisa Hirvonen, Riitta Katko, Harri Kylliäinen, Jouni Suppola, Veikko Junna, Salme Kandolin (uusi) ja varajäsenet Leena Berg, Sakari Hämäläinen, Jouko Sihvonen. Sihteeri ja muut toimihenkilöt valitaan toimikauden ensimmäisessä kokouksessa.

Kuvagalleriaan lisätty kansio Uukuniemi-juhlat 2016

**********************************************************************


Tervetuloa Uukuniemi-juhlille 2016!Uukuniemi-juhlat pidetään 2-3.7.2016 Uukuniemen Pitäjäntuvan piha-alueella. Seuran vuosikokous on 2.7.2016 klo 11. Juhlien yhteydessä on Härkösten/Härkästen suvun sukukirjan julkaisutilaisuus. Uukuniemi-seura, Uukuniemen Nuorisoseura ja Papinniemen leirintäalue järjestävät Uukkari soikoon -konsertin 2.7.2016 Nuorisoseuran talolla klo 19. Tule myös talkoisiin 1.7. ja 4.7.!

Koko ohjelma liitteessä


Sydämellisesti tervetuloa juhliimme!

Hallitus.....................................................................

Osallistu vuoden 2016 tapahtumiinTalvisodan muistotilaisuus 13.3.2016 Uukuniemellä

Uukuniemi-seura järjestää yhteistyössä Pohjois-Karjalan poliisin reserviläisten kanssa
taistelupaikkamatkan 27.-29.5.2016
Reitti on Karhumäki-Poventsa-Aunus-Sammatius-Nietjärvi-Sortavala
Tiedustelut: Harri Kylliäinen, puh. 0500 170 154

Uukuniemi-seura järjestää Vasukkaiden kanssa
Kulttuurimatkan 10.- 13.7.2016
Reitti: Värtsilä-Ruskeala-Aunus-Tihvinä-Pietari-Pietarhovi-Kronstadt-Terijoki-Viipuri-Svetogorsk
Tiedustelut: Xenia Tours, puh.040 580 1726

Uukuniemi-juhlat Uukuniemellä 2.-3.7.2016


-----------------------------------------------------------------

Juhlakansa muisteli talvisodan aikaa 27.-28.6.2015


Uukuniemi-juhlat vietettiin 27.-28.6.2015 perinteiseen tapaan Uukuniemen kirkkomäellä.

Lauantain ohjelmasisältönä

oli palauttaa mieliin, miten talvisota kosketti uukuniemeläisiä. Kirkossa pidetyssä tilaisuudessa Petri Tiainen haastatteli talvisodan ajan muistavia Eino M. Repoa ja Niilo Tiaista. Harri Kylliäinen piti esitelmän Uukuniemeläisten talvisota Kollaalla ja myöhemmin myös esitelmän Asekätkentä Uukuniemellä. Juhlat kokosivat runsaan väkimäärän kirkon täydeltä. Liisa Kalliokoski esitti koskettavia Karjala-aiheisia lauluja Petri Tiaisen säestyksellä ja Irmeli Tiainen esitti runoja. Riitta Katko kertoi talvisodan ajan vaiheista ja järjestelyistä Uukuniemen kunnassa. Ehtoolliskirkossa kuultiin musiikkina Karjalaisen kansan messu Aivinoiden ja Saaren kirkkokuoron jäsenten esittämänä.

Sunnuntain pääjuhlassa

juhlapuheen piti oik.kand. Risto Kuisma. Puhe on kokonaisuudessaan liitteenä seuran sivujen alareunassa. Parikkalan kunnan tervehdyksen toi juhlaan kunnanjohtaja Vesa Huuskonen. Päätössanat lausui Uukuniemi-seuran puheenjohtaja Erkki Lemetyinen. Runorukki johtajanaan Kirsti Sahla lausui runoja
Juhlajumalanpalveluksessa saarnasi rovasti Mauri Toivanen. Sankarihaudoilla puheen piti Joonas Karhinen. Uukuniemi-seuran edustajat laskivat seppeleen muistomerkille.
Musiikista pääjuhlassa ja juhlajumalanpalveluksessa vastasi Parikkala kvartetti. Musiikkiosuuksien koordinoinnista ja yhteislaulujen säestyksestä vastasi Petri Tiainen Airueina olivat Maiju Valtonen ja Sulo Suutarinen.

Uukuniemi-seuran vuosikokouksessa

käsiteltiin sääntömääräiset toiminta- ja talousasiat Puheenjohtajana jatkaa Erkki Lemetyinen ja varapuheenjohtajaksi valittiin Petri Tiainen. Jäseniksi valittiin erovuoroisten tilalle edelleen jatkamaan Riitta Katko ja Harri Kylliäinen varsinaisina jäseninä ja Sakari Hämäläinen varajäsenenä, uutena varsinaisena jäsenenä valittiin Veikko Junna. Seuran vuosijäsenmaksuksi päätettiin edelleen 15 euroa ja ainaisjäsenmaksuksi 60 euroa. .Vuosikokouksessa jaettiin Karjalan Liiton hopeinen ansiomerkki Eeva-Liisa Hirvoselle ja pronssiset ansiomerkit Pellisen pariskunnalle, Petri Tiaiselle, Varpu Vauhkoselle ja Anne Tiitalle. Eija Kemppistä muistettiin pöytästandaarilla. Puheet liitteenä Uukuniemi-seuran sivun alareunassa.

Kuvat lisätty kuvagalleriaan kansioon Uukuniemi-juhlat 2015
Tervetuloa Uukuniemi-juhlille 27.-28.6.2015


Juhlat pidetään perinteiseen tapaan Uukuniemen kirkonmäellä.
27.6.2015 klo 11 pidetään seuran vuosikokous. Katso ohjelma sivun alareunan liitteestä.
******************************************************************

Talvisodan päättymisestä 75 vuotta. Muistotilaisuus 13.3.2015 Uukuniemellä


Pohjois-Karjalan poliisin ja paikalliset reserviläiset järjestävät perinteisen Talvisodan päättymisen muistotilaisuuden Uukuniemellä. 75 vuotta sitten päättyneen talvisodan muistoksi Uukuniemen sankarihaudoille kokoonnutaan jo 26 perättäistä kertaa. Tilaisuudet aloitettiin vuonna 1990.
Tämän vuoden Talvisodan muistojuhla on erityisen mittava. Päivän tilaisuuksia juhlistaa rakuunasoittokunta johtajanaan musiikkimajuri Petri Junna, reserviläisistä muodostettu kunniavartio ja lippujoukkue. Puheen sankarihaudoilla pitää PK:n aluetoimiston päällikkö eversti Jouni Mattila ja Uukuniemen kirkossa vietettävän juhlatilaisuuden puheen prikaatikenraali Antti Lankinen
Vuonna 2010 muistotilaisuuksien alkuhistoriaa selvitti Uukuniemen Kokonlahdessa asuva Harri Kylliäinen seuraavasti:
-Vuoden 1989 kesällä tapasin kirkonmäellä paikallisia sotaveteraaneja, jotka toivoivat huomiota myös uukuniemeläisille Talvisodan Kollaan sankarivainajille ja veteraaneille, kertoo Harri sen ajan keskusteluista.
Oli kulunut 50 vuotta Talvisodan kovista päivistä. Kollaa oli uukuniemeläisten Talvisodan taistelutanner, jossa maata puolustettiin rintarinnan Marokon Kauhun, Aarne Juutilaisen komppanian kanssa. Nyt Neuvostoliitto oli hajonnut ja asiakirjoja avattiin. Talvisodan syttymisen tapahtumat tunnustettiin, tosiasiat tulivat julkisuuteen. Itsenäisyytemme puolustamisen oikeutta ja sotiemme veteraaneja alettiin arvostaa. Ikääntyvät veteraanimmekin uskaltautuivat avautumaan kokemuksistaan.
-Syksyllä 1989 otin yhteyttä silloiseen KarJP:n komentajaan ja hänen suoranaisesta ”käskystään” laskimme seppeleen Uukuniemen sankarihaudalle ensimmäisen kerran 13.3.1990 kuuden reserviläisen muodostaessa osaston, kertaa Harri. Sodan muiston ja itsenäisyyden arvostuksen kasvaessa joukkomme on kasvanut tänään yli 40 reserviläisen suuruiseksi.
Uukuniemeläiset taistelivat Talvisodassa JR 34/5. komppaniassa mm. Kollaalla. Talvisodan jälkeen JR 34:n kantahenkilöstö ja osa varusmiesikäisestä miehistöstä sijoitettiin Joensuun pohjoispuolella olevaan Kontiolahden kunnan Kontioniemeen, johon muodostettiin koulutuskeskus.
Pohjois-Karjalan Prikaatin lakkauttamisen jälkeen Pohjois-Karjalan Prikaatin kilta vaalii Kollaan taisteluiden perinteitä.Kts. muistotilaisuuden ohjelma liitteenä!
*************************************************************

Tule jäsenmatkalle 5.- 7. 7. 2015


Uukuniemi-seura kutsuu kulttuurimatkalle Kannakselle, Kronstadiin ja Viipuriin.
Hinta omalla viisumilla 320 euroa, ryhmäviisumilla 390 euroa.
Matkanjohtajana toimii pj. Erkki Lemetyinen,
Matkanjärjestäjäjä Xenia Tours Oy, tiedustelut ja ilmoittautumiset:Eija Myllys
puh. 040-580 1726. Ohjelma on lisätty tämän sivun alareunaan liitteeksi. Nyt ilmoittautumaan! Jos et ole vielä jäsen, nyt voit liittyä. Tervetuloa mukaan!
*************************************************************

Kutsu joulupäivälliselle


Uukuniemi-seura kutsuu talkooväkeään ja seuran työhön osallistuneita vapaaehtoisia perinteiselle joulupäivälliselle 21.12.2014 klo 15 Pitäjäntupaan. Ilmoittautumiset 15. 12. mennessä eila.pennanen@gmail.com tai puh.050 340 1783. Tervetuloa!

Aurinkoiset juhlat 28.-29.6.2014


Uukuniemi-juhlat vietettiin 28.-29.6.2014 perinteiseen tapaan Uukuniemen kirkkomäellä. Lauantaina Lemisen suku piti sukujuhlan, jossa julkaistiin opetusneuvos Anja Kukkosen kokoama sukukirja, jo yhdeksäs lajissaan. Harri Kylliäinen piti esitelmän Asekätkentä Suomessa 1944-1945. Juhlat kokosivat runsaan väkimäärän istuimien ja kirkon täydeltä.
Sunnuntain pääjuhlassa juhlapuheen piti päätoimittaja emerita Reetta Meriläinen. Parikkalan kunnan tervehdyksen toi juhlaan kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Leena Kosonen. Päätössanat lausui kunnallisneuvos Eino M. Repo, joka on on ollut mukana Uukuniemi-juhlissa aina vuodesta 1952 lähtien. Pääjuhlan aluksi Uukuniemi-seuran edustajat laskivat seppeleen Ristlahden taistelun muistomerkille. Sakari Hämäläinen piti juhlassa esityksen Ristlahden taiistelun 400-vuotismerkkivuodesta ja muistomerkin vaiheista.
Musiikista pääjuhlassa ja juhlajumalanpalveluksessa vastasi Punkaharjun mieslaulaja ja lauantain iltakirkossa Aivinat. Musiikkiosuuksien koordinoinnista ja yhteislaulujen säestyksestä vastasi Petri Tiainen. Sankarihaudoilla kunniakäynnin puheen piti lehtori Virpi Loikkanen, omaa sukua Leminen. Haudoille laskettiin Lemisen suvun ja Uukuniemi-seuran seppeleet. Airueina olivat Anna Leminen ja Anne Leminen.
Uukuniemi-seuran vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset toiminta- ja talousasiat. Jäseniksi valittiin erovuoroisten tilalle edelleen jatkamaan Petri Tiainen varsinaisena jäsenenä ja Leena Berg varajäsenenä, uutena varsinaisena jäsenenä valittiin Eeva-Liisa Hirvonen. Seuran vuosijäsenmaksuksi päätettiin 15 euroa ja ainaisjäsenmaksuksi 60 euroa. Vuosikokouksessa muistettiin pöytästandaarein ansioituneita vapaaehtoisia ja julkaistiin ”Uukuniemi mielessäni” - kirjoitus- ja piirustuskilpailun julkaisu, jota on saatavana seurasta.

Puheet liitteenä sivun alareunassa, Lue lisää www.uukuniemi.info -sivuilta!

Kiitokset juhlavieraille, esiintyjille ja talkooväelle


Uukuniemi-juhlat 28.-29.6.2014 vietettiin auringon suosiessa kotipitäjän kirkonmäellä.
Toimitamme puheet kuvineen sivuillemme myöhemmin.

Uukuniemi-seuran hallitus kiittää kaikkia osanottajia!

Tervetuloa kotisivuillemme!


Lämpimästi tervetuloa Uukuniemi-seuran kesätapahtumiin kuin myös Karjalan Liiton Kesäjuhliin, jota vietetään Lappeenrannassa. Uukuniemiseura kustantaa matkan (15.6.) jäsenilleen.Lue lisää Ajankohtaisista
*****************************************************************
Tervetuloa Uukuniemi-juhlille 2014

Uukuniemi-seura järjestä 62. Uukuniemi-juhlat 28. - 29.6. 2014 Parikkalan kunnan Uukuniemen kirkonmäellä. Juhlassa julkaistaan opetusneuvos Anja Kukkosen laatima Lemisen suvun sukututkimus. Avaa lauantain ja sunnuntain juhlaohjelmat sívun alalaidata (pdf).
*****************************************************************
Uukuniemi-seuran kesäkalenteri 2014

- Retki Viipuriin ja Summaan 13.-15.6.2014
- 15.6.2014 Retki karjalaisille kesäjuhlille Lappeenrantaan
Seura maksaa jäseniensä matkakulut, tule mukaan!
- Kesätori kirkonmäellä 25.6.2014
- Uukuniemi-juhlien talkoot 27.6.2014 klo 14
- Uukuniemi-juhlat 28.-29.6.2014
- Ikonin siunaus Pitäjäntuvassa ekumeenisen ristisaaton yhteydessä
- Gospelkonsertti Uukuniemen kirkossa 27.7.2014
esiintyjät Reija Lang,Jarno Kukkonen ja Mikko-Ville Luolaja-Mikkola

HUOM: Uukuniemi-juhlien ohjelmatiedot liitteessä sivun alareunassa.
..................................................................

Talvisodan päättymistä muistetaan jälleen 13.3.

Tänä vuonna Talvisodan päättymisestä on kulunut 74 vuotta. Vakiintuneen perinteen mukaan Pohjois-Karjalan poliisin ja paikalliset reserviläiset järjestävät Talvisodan päättymisen muistotilaisuuden torstaina 13.3. 2013 klo 15 alkaen. Uukuniemen sankarihaudoille kokoonnutaan jo 24 perättäistä kertaa. Tilaisuudet aloitettiin vuonna 1990, jolloin Talvisodan päättymisestä tuli kuluneeksi 50 vuotta. Sankarihaudoilla käynnin jälkeen kokoonnutaan yhteiseen kahvitilaisuuteen Pitäjäntupaan, jossa sot.mest. Harri Kylliäinen esitelmöi aiheesta ASEKÄTKENTÄ SUOMESSA 1944-1945. Tilaisuus on avoin kaikille, tervetuloa.
*****************************************************************
Uukuniemi-juhlat 2013

Juhlaviikonloppu kokosi Uukuniemen ystävät kirkonmäelle
Uukuniemi-seura järjesti 61. Uukuniemi-juhlat 29. - 30.6. 2013 Parikkalan kunnan Uukuniemen kirkonmäellä. Juhlat olivat jälleen entisten ja nykyisten asukkaiden jälleennäkemis- ja perinnejuhla, jonka osanottajamäärä oli järjestäjien odotusten mukainen. Molempina juhlapäivinä vieraita oli useita satoja. Lue lisää juhlista (=Kuvia) -osiossa.
*****************************************************************
3000 € apuraha myönnetty

Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Karjalan Maakuntarahasto on myöntänyt 3 000 euron apurahan Uukuniemi-seuran kotiseutuaiheisen kirjoitus- ja piirustuskilpailu järjestämiseen.
Apuraha myönnettiin Helvi Virenin rahastosta.

Apurahan vastaanotti Uukuniemi-seuran puheenjohtaja Esa Ikonen tiistaina 7.5.2013 Lappeenrannan musiikkiopiston Helkiö-salissa pidetyssä juhlassa.

*****************************************************************
Joulupäivällinen 8.12.2012

Uukuniemi-seuran perinteinen joulupäivällinen nautittiin 8.12. uutuuttaan kunnostetussa tunnelmallisessa Pitäjäntuvassa. Uukuniemi-juhlien ja rakennusten kunnostajista koostunut talkooväki oli noudattanut kutsua ja saapui paikalle neljänkymmenen hengen voimalla. Kirsti Kaijanen ja Anne Eerikäinen apunaan Anne Tiitta ja Sari Suppola olivat loihtineet juhlapäivällisen. Tuvan lämmityksestä olivat huolehtineet Veikko Ainala ja Martti Lemetyinen. Maittavan päivällisen päätteeksi laulettiin joululauluja Anne Moilasen säestyksellä ja johdolla. Kuvia galleriassa (=Kuvia).
*****************************************************************
Uukuniemi-juhlat vietettiin lauantaina 30.6. – sunnuntaina 1.7. 2012 perinteiseen tapaan Uukuniemen kirkonmäellä. Tänäkin vuonna sää suosi juhlia. Uukuniemi-seura täyttää tänä vuonna 60 vuotta ja lauantai-iltapäivä oli varattu tälle tapahtumalle. Pääjuhlan juhlapuheen piti elinkeinoministeri Jyri Häkämies ja hän avasi seuran kunnostamat Pitäjäntuvan ja museon käyttöön.
Katso juhlakuvia galleriasta (=Kuvia), josta voi myös lukea selostuksen juhlista.

Kiitämme runsaslukuista juhlayleisöä osallistumisestanne tämän vuoden juhlaan! Tervetuloa jälleen ensi vuonna Uukuniemi-juhlaan 29.-30.6.2013
(Alla tämän vuoden juhlapuheet ja juhlaohjelma pdf -liitteinä)

Historiaa

Uukuniemi-seura on perustettu v. 1952. Seuran tarkoituksena on olla uukuniemeläisten tai Uukuniemestä kiinnostuneiden keskinäisenä yhdyssiteenä, koota ja tallentaa Uukuniemen historiaan liittyviä kulttuuriarvoja ja vaalia kotiseudun muistoja ja perinteitä. Yhdistys kuuluu jäsenenä Karjalan Liitto ry:een, Laatokan Karjalan liitto ry:een ja Karjalaisten Pitäjäyhdistysten liitto ry:een. Seuran aktiivijäsenmäärä ylitti v. 2010 kesällä 500 henkilön rajan.
 
Liitteet:
- Uukuniemi-juhlan 2012 ohjelma (pdf-tiedosto 455,84 kt)
- Uukuniemi-juhlat 2012 Tervehdyspuhe Sakari Hämäläinen (pdf-tiedosto 12,79 kt)
- Uukuniemi-juhlat 2012 Katsaus Uukuniemi-seuran vuosikymmeniin Anja Kukkonen (pdf-tiedosto 32,29 kt)
- Uukuniemi-juhlat 2012 puhe sankarihaudoilla Juha-Pekka Hirvonen (pdf-tiedosto 13,86 kt)
- Uukuniemi-juhlat 2012 juhlapuhe elinkeinoministeri Jyri Häkämies (pdf-tiedosto 48,27 kt)
- Uukuniemi-juhlat 2013 ohjelma (pdf-tiedosto 136,2 kt)
- Uukuniemi-juhlat 2013 puhe sankarihaudoilla Katja Kandolin (pdf-tiedosto 18,83 kt)
- Uukuniemi-juhlat 2013 Parikkalan kunnan tervehdyspuhe Kari Niiranen (pdf-tiedosto 44,47 kt)
- Kesäillan keveät -lauluilta 3.8.2013 klo 18 mainos (pdf-tiedosto 56,21 kt)
- Kesäillan keveät, Primavera-kvartetin esittely (docx-tiedosto 228,12 kt)
- Uukuniemi-seuran kesäkalenteri (docx-tiedosto 155,93 kt)
- Ohjelma 28.-29.6.2014 (docx-tiedosto 95,6 kt)
- 2014 Uukuniemi-juhlat lauantai 28.6. (pdf-tiedosto 79,17 kt)
- 2014 Uukuniemi-juhlat sunnuntai 29.6. (pdf-tiedosto 77,87 kt)
- Riitta Katko Tervehdyssanat 29.6.2014 (docx-tiedosto 14,49 kt)
- Virpi Loikkasen puhe sankarihaudoilla 29.6.2014 (docx-tiedosto 470,57 kt)
- Reetta Meriläisen juhlapuhe 29.6.2014 Uukuniemi-juhlat (docx-tiedosto 18,9 kt)
- Terijoen matkaohjelma Uukuniemiseura (pdf-tiedosto 351,67 kt)
- Talvisodan päättymisen 75 muistojuhlan ohjelma (pdf-tiedosto 6,35 kt)
- Uukuniemi-juhlien ohjelma 27.-28.6.2015 (pdf-tiedosto 1,31 Mt)
- Risto Kuisma, juhlapuhe 28.6.2015 (pdf-tiedosto 27,24 kt)
- Tervehdyspuhe 8.6.2015 Riitta Katko (docx-tiedosto 14,21 kt)
- Kesämatkan (10.-13.7.2016) ohjelma (pdf-tiedosto 231,65 kt)
- Uukuniemi-juhlien 2016 ohjelma (pdf-tiedosto 2,31 Mt)
- TtT Marja Härkäsen puhe 2016 sukujuhlassa (docx-tiedosto 18,89 kt)
- Kalevi Ikosen juhlapuhe 3.7.2016 (docx-tiedosto 253,44 kt)
- Kesämatka 2017 Pietariin 17.-19.7.2017 (docx-tiedosto 683 kt)
- Viisumianomus 2017 (pdf-tiedosto 28,63 kt)
- Viisumianomusohjeet 2017 (doc-tiedosto 184,5 kt)
- Itsenäisyyspäivä 6.12.2016 Markku Uimosen puhe sankarihaudoilla (docx-tiedosto 17,27 kt)
- Ville Laakson esitelmä 1.7.2017 (docx-tiedosto 22,52 kt)
- Salme Kandolinin tervehdyssanat (docx-tiedosto 39,81 kt)
- Juha Pohjosen referaatti 1.7.2017 (docx-tiedosto 13,87 kt)
- Pääjohtaja Elli Aaltosen puhe 2.7.2017 (pdf-tiedosto 235,24 kt)
- Pitäjänkukkaäänestys (pdf-tiedosto 1,38 Mt)
- Maakuntaneuvos Matti Viialaisen juhlapuhe 208 (docx-tiedosto 15,7 kt)
- Lea Sairasen puhe 2018 (docx-tiedosto 16,14 kt)
- Kaija Vesalan puhe 2018 (pdf-tiedosto 47,94 kt)
- Kunnanjohtaja Vesa Huuskosen puhe 2018 (docx-tiedosto 10,3 kt)
- Maaret Berg-Tynkkysen puhe sankarihaudoilla 30.6.2019 (docx-tiedosto 6,84 kt)
- Kunnanjohtaja Vesa Huuskosen puhe 30.6.2019 (docx-tiedosto 10,93 kt)
- LT. lastenpsykiatrian dosentti Jari Sinkkosen juhlapuhe 30.6.2019 (docx-tiedosto 15,47 kt)
- UUKUNIEMI-seuran kesämatkaohjelma 3.-6.8.2020 (pdf-tiedosto 484,74 kt)
- Uukuniemi-juhlat 3.-4.7,2021 ohjelma (pdf-tiedosto 780,62 kt)

 

 -----
Hallituksen osio - Kirjautuminen
Vain hallitukselle
Kirjautuminen salattua yhteyttä käyttäen

 

Ajankohtaista

Joulupuuro 19.12.2021 klo 16
Tervetuloa Uukuniemi-seuran joulupuurolle 19.12.2021 klo 16 Pitäjäntupaan. Hinta 10 euroa. Lue lisää...
- - - - -
Rantakala 4.8.2021 klo13
Parikkalan, Rautjärven ja Uukuniemen karjalaseurojen Rantakala ke 4.8.2021 klo 13 Lue lisää...
- - - - -
Uusi tilinumero
Uukuniemi-seuralla on uusi tili Etelä-Karjalan Osuuspankissa. Tilinumero on FI44 5620 Lue lisää...
- - - - -
Lisää uutisia

Etusivu | Ajankohtaista | Yhteys | Hallitus | Historia | Liity jäseneksi | Myytävät tuotteet | Säännöt | Kuvia